Số đề miền Nam được gọi với tên khác là Tài và Xỉu